Dette er HelseMail

HelseMail er programvaren som sørger for at det kan sendes sensitiv pasientinformasjon og annen fortrolig informasjon mellom ulike juridiske enheter på en lovlig, rask og enkel måte. Alt i henhold til norm for informasjonssikkerhet.

Hver eneste måned får HelseMail flere brukere. I dag benyttes løsningen for eksempel av forsikringsselskap, private helseaktører og offentlige sykehus i Norge, og ved klinikker i utlandet. Den enkle og raske samhandlingen som HelseMail tilbyr, medfører at mange forsikringsselskap nå stiller krav til sine leverandører i helsevesenet om å bruke denne e-postløsningen.

HelseMail er enkel og brukervennlig, og ivaretar alle nødvendige sikkerhetskrav. Kommunikasjonen går fra sikker sone hos avsender til sikker sone hos mottaker, og det må foreligge en juridisk avtale mellom de enheter som skal kommunisere pasientinformasjon via HelseMail.

Hver juridiske enhet må deretter sette opp hvilke rettigheter hver bruker har (lese, skrive, slette, fellesmappe og annet) og hvem de skal kunne kommunisere med. Informasjonen om hvilke juridiske enheter som benytter HelseMail er ikke offentlig, men kan utleveres fra CSAM Arcid AS på forespørsel, slik at det er mulig for brukere av HelseMail å sette opp nye avtaler.

All kommunikasjon via HelseMail går til og fra forhåndsdefinerte grupper som hver juridiske enhet setter opp. Som ved brev og telefaksløsninger, som store deler av helsevesenet fortsatt bruker, er det helsesekretærer i de ulike enhetene som vanligvis sorterer inngående HelseMail, og legger den til riktig gruppe for videre behandling. Det vil være synlig for alle i gruppen hvilke henvendelser som er besvart.

HelseMail er rimelig å anskaffe, enkel å sette opp og gjør sikker og lovlig kommunikasjon i helsevesenet mye raskere.

Forutsatt at datalinjene er gode, så krypteres, komprimeres og transporteres for eksempel en MR-undersøkelse på mellom 80-150 MB mellom røntgeninstitutt og radiolog på mindre enn ett minutt.

Slik fungerer HelseMail

Brukergrensesnittet er omtrent som i Outlook, og HelseMail er derfor intuitiv å ta i bruk. HelseMail installeres på en PC, eller som en server/klient løsning i nettverket. Det er en enkel og fleksibel oppkopling, ved at oppkoblet endepunkt (nøkkel) gir tilgang til alle andre etablerte endepunkt. HelseMail kan raskt spesialtilpasses med ønsket funksjonalitet og fagområder ved at det lages ”plug-ins”/ ekstensjoner. Dette gjelder også integrasjon mot samarbeidende applikasjoner.

Må ha avtale

Loven oppfylt når det gjelder overføring og lagring av data via HelseMail ved at all kommunikasjon krypteres og går mellom sikre soner hos avsender og mottaker. Hver juridiske enhet må sette opp avtale med de andre juridiske enheter de skal kommunisere med.

Den enkelte enhet må også selv definere hvilke rettigheter hver bruker skal ha, for eksempel lese, skrive, slette, og fellesmappe, og hvem de skal kunne kommunisere med.

Må tilhøre grupper

Ved oppsett av HelseMail må det etableres grupper og alle brukere må tilhøre en gruppe. En bruker kan være medlem av flere grupper. I tilleg må hver gruppe ha en «Administrator». Gruppene vil være synlig eksternt for de enhetene man har avtale med.

HelseMail har muligheter for alle typer vedlegg. Du kan for eksempel overføre filer, mapper (for eksempel DICOM-røntgenbilder), bilder og videoer.

Inne i HelseMail kan man gi mail egne «statuser», og derved lage arbeidsflyt.

Hva kreves av installasjoner

Installasjonene vil variere, avhengig av kunden. For eksempel kan HelseMail settes opp i CITRIX-miljø. Normalt er det gjennomført på noen timer. Løsningen er skalerbar opp til 100 brukere per installasjon.

Anbefalt serverspesifikasjon er følgende:

CPU: min QUAD 3.2 GHz
RAM: 8 GB
HDD: 1 TB
Network adapter: 1 Gbps
OS: Windows Server 2012 Operating System, Standard Edition
Database: Microsoft SQL Server 2008 Standard x64 eller nyere

Slik er HelseMail lovlig

HelseMail er lovlig fordi den benytter vår egenutviklede og patenterte transportagent som sørger for autentisering, pakking, kryptering, komprimering, distribusjon, prioritering og validering av informasjon/data.

All data er ende-til-ende-kryptert, basert på AES 256 krypteringsstandard (US Defence and Intelligence service standard). Brukere tildeles krypteringsnøkler for hver juridisk enhet (avsender/mottager).

Derfor er transporttjenesten en lovlig og sikker transportmetode av pasientinformasjon både på Norsk Helse Nett (NHN) og på vanlig internett.

CSAM Arcid har hatt løsninger for samhandling og teleradiologi i drift siden 2006, og siden da har sykehus og private aktører flyttet store mengder pasientsensitive data på en sikker og lovlig måte. Våre løsninger brukes nå hos mange sykehus i de norske helseregionene Helse Nord og Helse Sør-Øst, i tillegg til en rekke private røntgeninstitutter, private helseaktører og forsikringsselskap.

Knytt kontakt med flere

Hvis du er bruker av HelseMail og ønsker å knytte kontakt med flere brukere, er det bare å ta kontakt med oss for å inngå nye avtaler ut over de dere allerede har etablert. Vi vil da gi dere en oversikt over hvem som er tilknyttet HelseMail-nettverket. Denne informasjonen kan vi av lovmessige hensyn ikke legge ut offentlig. Kun deltakere i nettverket kan få tilgang til den. Dersom dere ønsker å knytte samarbeid utover det som allerede er etablert, så er det bare å ta kontakt med CSAM Arcid. Send mail til arcid@csamhealth.com