HelseMail
I Industriveien 3 på Rakkestad holder SiRaTo Journal Xpress til. Firmaet utfører skrivetjenester for helse-Norge, privatpraktiserende avtalespesialister og sykehus-leger/spesialister.
I Industriveien 3 på Rakkestad holder SiRaTo Journal Xpress til. Firmaet utfører skrivetjenester for helse-Norge, privatpraktiserende avtalespesialister og sykehus-leger/spesialister.

SiRaTo med skrivetjeneste

Siv-Randi og Toni Rydningen har lang erfaring fra skrivetjeneste, og starter nå Sirato Journal Xpress for å ta på seg transkripsjonsoppdrag fra ulike avtalespesialister i helsetjenesten. Et nøkkelverktøy for det nye firmaet er HelseMail fra CSAM Arcid.

– Vi skriver fra lydfiler, og det enkleste er selvsagt å få tilsendt disse filene digitalt. Nå har vi skaffet oss HelseMail slik at avtalespesialistene raskt og enkelt skal få tilgang til vår tjeneste. Vår ambisjon er at vi raskt kan ta unna toppene hos helsesekretærene som skriver til daglig, eventuelt overta hele skriveoppdraget for avtalespesialister i kortere eller lengre perioder. Vi ønsker å bidra til at pasientjournaler og epikriser blir oppdatert raskere, slik at all dokumentasjonen blir tilgjengelig så snart som overhodet mulig, forklarer daglig leder Toni Rydningen i SiRaTo Journal Xpress. Firmaet er for øvrig oppkalt etter gründerne som også er ektepar; Siv-Randi og Toni Rydningen.

Autorisert helsesekretær

– Siv-Randi er autorisert helsesekretær, mens jeg opprinnelig er radiotelegrafist. Etter at jeg kom på land har jeg gjort mye forskjellig, noen år som TV-tekniker, ingeniør innen teknisk kybernetikk, og oppfinner per definisjon. Jeg har også vært ansatt i NAV i fem år, men de siste fem årene har jeg jobbet med skrivetjenester. Siv-Randi har 12 års praksis som helsesekretær med skriving, og har det aller meste av det medisinske vokabularet i hodet, mens jeg foreløpig er best på medisinske uttrykk innen øre-nese-hals. Heldigvis er det jo slik at vi ved hjelp av stadig bedre verktøy raskt kan ta inn nye medisinske uttrykk. Vi har derfor ikke foreløpig satt noen begrensinger på type oppdrag, forklarer den daglige lederen.

I første omgang ønsker firmaet å imøtekomme akutte behov for skriving av journaler og epikriser.

Unngå dyre vikarer

– Spesielt med tanke på at privatklinikkene skal unngå å måtte leie inn vikarer til høye kostnader ved tilfeller av sykdom, ferier eller permisjoner, sier Toni. SiRaTo har slagordet: «Raskt, Rett og Rimelig».

– Vi vil selvsagt måtte differensiere pristilbudene våre. Oppdrag av lang varighet får en lavere timepris enn svært kortvarige oppdrag. Det handler selvsagt om vår egen sikkerhet og forutsigbarhet.

SiRaTo Journal Xpress ble registrert som firma i fjor, og har brukt det første året på å få de nødvendige godkjenninger fra Norsk Helsenett som stiller strenge krav til teknisk standard, og dokumentasjon for at kravene i Norm for informasjonssikkerhet er tilfredsstilt. I tillegg har de installert en rekke verktøy som skal gjøre det enklere for legespesialistene å bruke dem.

– Vi kan selvsagt fortsatt ta imot diktat lest inn på lydkassetter så lenge de sendes rekommandert til oss. Vi kan også hente kassetter fra legekontorer i nærområdene til Rakkestad, sier Toni. Rakkestad ligger i Østfold ikke langt fra Sarpsborg og Fredrikstad.

HelseMail viktig

Det de imidlertid ønsker seg aller mest er at kundene deres kan bruke HelseMail som er et lovlig digital kommunikasjonsverktøy for helsetjenesten.

Ved siden av HelseMail har de også kjøpt pasientjournalsystemet SystemX fra Hove Medical Systems. System X er spesiallaget for legekontor, klinikker og private sykehus.

– Når vi får lydfiler via HelseMail til transkripsjon kan vi lage notater i System X og sende de ferdig transkriptert som EDI direkte inn til legens pasientjournalsystem på aktuell pasient. Notatene kan også sendes tilbake via HelseMail. Mottaker importerer da deretter filene direkte inn i eget pasientjournalsystem. 

SiRaTo Journal Xpress er som nevnt godkjent som tredjeparts leverandør av Norsk Helsenett.

– Det betyr at vi garanterer sikker kommunikasjon og en høy grad av integritet og konfidensialitet i forhold til pasientinformasjon, sier Toni. 

Han er svært takknemlig for at HelseMail er opprettet som en digital kommunikasjonskanal for helsetjenesten, og krypterer all informasjon før sending. I SiRaTos tilfelle for det meste lydfiler og journalnotat.

SiRato

Toni Rydningen er daglig leder i SiRaTo Journal Xpress, og har som mål å effektivisere helsetjenesten ved å bistå med skrivetjenester i perioder hvor det er ekstra mye å ta unna, eller eventuelle sykefravær som reduserer kapasiteten hos kundene. Siv-Randi Rydningen er autorisert helsesekretær og har 12 års erfaring med skrivetjenester.