Nyheter
Privatklinikken lever blant annet av å operere prolaps i nakker og rygger, men sender 86 prosent av pasientene hjem uten å foreta noen operasjon.
Privatklinikken lever blant annet av å operere prolaps i nakker og rygger, men sender 86 prosent av pasientene hjem uten å foreta noen operasjon. Her er deler av den blide gjengen i Oslofjordklinikken som bruker HelseMail. F.v. Inger-Mari W. Lied (daglig leder), Heidi Greff (sykepleier), Elin Mathiesen (sykepleier), Anne-Elisabeth Flaa (ass. daglig leder) og Ann-Cathrin Elvegård (sykepleier).

Sikkerhet først hos Oslofjordklinikken

Kun ett universitetssykehus her til lands opererer flere nakkepasienter enn Oslofjordklinikken. I løpet av sine 10 år i drift har klinikken opparbeidet seg enorm database vedrørende dagkirurgi av nakke.

– Vi er opptatt av forskning og er nøye på å jevnlig publisere fra resultatene våre. Databasen vi har på dagkirurgi vedørende nakke, er en av de største i Europa, forteller daglig leder og sykepleier Inger- Mari W. Lied, som også er en av tre eiere og gründere av klinikken i Sandvika. 

Oslofjordklinikken befinner seg i helseseksjonen på den nye delen av Sandvika Storsenter. Et kjøpesenter som dermed kan skryte på seg å by på det aller meste. Fra dagligvarer til dagkirurgiske inngrep.

Bygd opp på omdømme

Lied forteller at klinikken aldri har trengt å bedrive markedsføring, men utelukkende har bygd seg opp via anbefalinger fra fornøyde pasienter.

– Vi har fokus på å «skreddersy» et optimalt behandlingsløp for hver enkelt pasient, og med dette sørge for en kvalitativ, god og effektiv behandling. Vi har stor respekt for pasientens tid og pasientens smerter, sier Lied.

For det er som regel smerter som får pasienter inn i Oslofjordklinikkens resepsjon.

– Vi behandler for det meste prolaps i rygg eller nakke. Når det gjelder ryggprolaps begynner det for de fleste med smerter i ryggen og/eller smerter og krafttap i bena.

Lied forteller at pasientgruppen hovedsakelig befinner seg i alderen 25 år og oppover.

– Mange av de som kommer til oss har hatt smerter lenge, og er helt eller delvis ute av arbeid på grunn av dette.

Opererer 14 prosent

Så er det selvsagt slik at på langt nær alle problemer kan eller skal løses med en operasjon.

– Vi behandler cirka 7000 pasienter totalt i året innen alle spesialiteter. Bare cirka 1000, eller rundt 14 prosent av pasientene, blir operert.

En av de vanligste operasjonene blant pasienter fra 55-årsalderen og oppover er spinalstenose. Det er en tilstand hvor nervene i ryggen gradvis får for lite plass på grunn av påleiringer på skjelettet. Det er da nok å fjerne noen av påleiringene for å gi nervene bedre plass.

– Jo eldre vi blir, jo større sjanse er det for at vi får det. Det er også genetisk. Noen av oss blir født med naturlig større ryggmargskanal enn andre, og «tåler» derfor mer påleiringer før det blir trangt for nervene.

Selv om klinikken kun tar imot pasienter som betaler hele operasjonen selv, eller har helseforsikring, er det stor variasjon i hvem som velger å gå utenfor det offentlige helsevesen.

– Det handler nok både om ventetid og om resultatene våre. For eksempel behandler vi en del eldre som har spart opp midler de har lyst å bruke på seg selv for å unngå kroniske smerter, forteller Lied.

Oslofjordklinikken (8)

Inger-Mari W. Lied er daglig leder og en av gründerne av Oslofjordklinikken

Flere forsikringspasienter

Samtidig kommer det stadig flere forsikringspasienter i og med at helseforsikring er blitt mer og mer vanlig. Mange arbeidsgivere ser på helseforsikring som et gode, både for å gjøre seg ekstra attraktive og også for å redusere ned sykefraværet når ansatte utsettes for ulike uhell eller plager. Helseforsikringen er blant de som setter pris på at Oslofjordklinikken dokumenterer kvaliteten på helsetjenestene som tilbys, gjennom forskning og publiserte fagartikler.

– Vi har en klar overvekt av mannlige pasienter. Det skyldes nok i hovedsak at flest menn har hatt helseforsikring frem til nå. Dette er heldigvis i ferd med å jevne seg mer ut, sier Lied.

De to nevrokirurgene som var sammen med Lied for å starte klinikken i Sandvika i 2008, har frem til nylig jobbet ved Oslo universitetssykehus i tillegg. Nå jobber de kun hos Oslofjordklinikken. Klinikken har i tillegg flere andre legespesialister i staben som jobber både på offentlige sykehus og på Oslofjordklinikken.

– Vi har i alt ca. 25 ansatte. 11 av disse har tilgang til og bruker HelseMail.

Både internt og eksternt

Oslofjordklinikken bruker HelseMail nesten utelukkende for kommunikasjon med ulike forsikringsselskaper, men Oslofjordklinikken har også en avdeling i Sandnes i Rogaland hvor man utveksler pasientopplysninger på HelseMail mellom klinikkene. Nevrokirurgene og ortopeden fra Oslo pendler dit for å jobbe, og det formidles hyppig pasientinformasjon mellom de to klinikkene.

– Vi skaffet oss HelseMail fordi et av forsikringsselskapene krevde det. Det var fantastisk å begynne å bruke det siden vi da slapp å anonymisere sensitiv informasjon. For oss har en viktig oppgradering av HelseMail vært at den fikk «videresend-knapp», slik at vi slapp å laste ned vedlegg for å kunne sende sakene videre i systemet vårt.

Lied beskriver HelseMail som et system hvor det generelt er lite tull, og skulle det være noe er det raskt og enkelt å få hjelp.

– Jeg må også få si at de som jobber i CSAM Arcid er enestående positive når vi ringer. Jeg opplever at de virkelig vil hjelpe, og jeg kjenner aldri at jeg er til bry.

Hos Oslofjordklinikken er det foreløpig ingen leger som bruker HelseMail.

– Det handler kun om at sekretærer og sykepleiere tar seg av papirarbeidet, slik at legene får bruke mest mulig tid på pasientene, sier Inger-Mari W. Lied.

FAKTA: OSLOFJORDKLINIKKEN

  • Oslofjordklinikken AS ble etablert i 2008 og er i dag en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi. Klinikken i Sandvika holder til i lokaler på helsetorget i 5.etasje i den nye delen av Sandvika Storsenter. Her har den to fullt utstyrte operasjonsstuer, moderne avdeling for oppvåkning og overvåkning og legekontorer.
  • Spesialistene som jobber her har lang erfaring fra både offentlig og privat sektor. Oslofjordklinikken har avdelinger i Sandvika og på Sandnes (Rogaland), er åpen både dag og kveld, og har til sammen over 30 ansatte.