Nyheter
Helt siden oppstarten i 2013 har stadig flere tatt i bruk HelseMail for å sende og motta sensitiv helseinformasjon digitalt.
Helt siden oppstarten i 2013 har stadig aktører både i offentlig og privat helsetjeneste tatt i bruk HelseMail for å sende og motta sensitiv helseinformasjon digitalt.

Jevn vekst for HelseMail

Dobbelt så mange nye kunder som i 2017 og over 390.000 sendte HelseMail, det er fasit for 2018.

– I og med at HelseMail er et produkt som raskt vil løse mange av samhandlingsutfordringene i helsetjenesten, skulle vi for pasientenes del selvsagt ønske at utbredelsen av HelseMail gikk enda raskere, sier daglig leder Svein Harald Utgård i CSAM Arcid AS, som eier og selger produktet HelseMail både her til lands og i utlandet.

– Vi har forståelse for at det er mange og tunge IT-prosjekter på gang, spesielt i den offentlige helsetjenesten. Og at dette kan bety at slike små og innovative norske løsninger som HelseMail, dessverre ikke får så rask utbredelse som vi hadde håpet. Men med dobbelt så mange nye installasjoner som i fjor og over 390.000 sendte HelseMail i 2018, er vi likevel fornøyde, sier han.

Mer effektiv og trygg

– Vi vet at HelseMail bidrar til å effektivisere og sikre kommunikasjonen i helsetjenesten, og vi vet at det vil være behov for HelseMail i overskuelig framtid, sier Utgård.

HelseMail er svært enkel i bruk og kunder, som blant andre Volvat, bruker HelseMail som et av sine sentrale administrative program for å sikre at rett informasjon følger rett pasient. Slik kan de raskt kan gi helsehjelp og holde pasientenes journal oppdatert med nødvendige journalnotat fra undersøkelser og kontroller.