HelseMail
Forsikringskoordinator Line Snekkerhaugen har brukt HelseMail i fem år og er svært begeistret for arbeidsverktøyet som hun mener har forenklet arbeidsflyten betydelig.
Forsikringskoordinator Line Snekkerhaugen har brukt HelseMail i fem år og er svært begeistret for arbeidsverktøyet som hun mener har forenklet arbeidsflyten betydelig.

Hovedverktøy for koordinering

Volvat er den tredje største brukeren av HelseMail her til lands, og Line Snekkerhaugen en av brukerne med desidert mest erfaring. I fjor sørget hun og kollegaene for at mange tusen forsikringspasienter fikk rask behandling ved det private sykehuset. De fleste journalopplysninger kom inn via HelseMail.

Midt i Oslo, ved Volvat-klinikken på Nasjonalteateret, har Line Snekkerhaugen og flere av hennes kollegaer HelseMail som et hovedverktøy gjennom arbeidsdagen.

Snekkerhaugen har brukt HelseMail så lenge at hun nesten ikke husker hvor tungvint alt var før. Volvat har brukt HelseMail siden 2013.

– HelseMail har virkelig endret hele arbeidshverdagen vår i positiv retning. Tidligere fikk vi enorme mengder med papir som skulle scannes i journal og sendes ut igjen. Pluss mye makuleringsarbeid. Tatt i betraktning at vi er ISO-sertifisert på miljø, er den reduksjonen i papir viktig for oss, sier hun.

 

Hurtig saksbehandling

HelseMail er ikke minst blitt et viktig verktøy for at Volvat skal kunne gi så rask behandling som de er kjent for. Når koordinatorene kan slippe å bruke tid på anonymisering og sladding, kan de bruke mer tid på å sørge for effektiv helsehjelp.

– Forsikringspasienter skal ha tilbud om time innen gitte frister etter at vi får henvisningen, forklarer Snekkerhaugen. Noen får time på dagen.

Ved Volvat er det i all hovedsak forsikringskoordinatorene som bruker HelseMail, ved siden av røntgenavdelingen som kommuniserer med ulike røntgeninstitutt.

– Når jeg får inn en forsikringspasient, sjekker jeg timelistene til alle Volvatsentrene vi har, minus de i Tromsø og Trondheim som administrerer timene sine selv. Vi booker dermed timer, tar kontakt med pasienten og avtaler at timen passer, før vi legger det inn og oppretter sak på vedkommende i vårt journalsystem. Henvisninger har vi gjerne allerede fått fra forsikringsselskapet, via HelseMail. Behandlerne får dermed tilgang til alle eksisterende nødvendige dokumenter for å kunne behandle pasienten, forklarer Snekkerhaugen.

 

Stor fan av HelseMail

Forsikringskoordinatorene har ansvar for kommunikasjon mellom selskapene og behandlerne/avdelingene, samt å avtale timer med pasienter etter bestilling fra selskapene. Mange forsikringskoordinatorer har bakgrunn og utdanning som helsesekretærer. Når behandling er utført ved Volvat, er det koordinatorene som sørger for at det går melding til forsikringsselskapet om at saken kan avsluttes, eventuelt melder om nødvendig oppfølging.

Tross den lange fartstiden har Snekkerhaugen ingen negative opplevelser med HelseMail, og beskriver seg selv som en stor fan av programvaren.

Nylig har lærte hun opp tre nye medarbeidere i programvaren, og det slo henne igjen hvor brukervennlig den er.

– HelseMail er utrolig lett å sette seg inn i og lett å bruke. Det er enkle og intuitive handlingsrekker. I tillegg er det min erfaring at det er en enkel vei inn til hjelp når det trengs. De ansatte i CSAM Arcid snur seg fort om det er noe vi trenger hjelp til, skryter hun.

Volvat behandlet i fjor til sammen nesten 300.000 pasienter. Stadig flere bedrifter ser fordelen med å gi sine ansatte raskt tilbud om helsehjelp utenom offentlige sykehus. Mange ser at de reduserer mengden sykefravær betydelig ved å tilby sine ansatte helseforsikring.

– Vi har pasienter helt fra Finnmark som kommer til oss for å få raskere hjelp. Volvat behandler pasienter fra hele landet, og har også mange private pasienter, sier Snekkerhaugen.

Mange bedrifter har også avtale om helsetjenester ved Volvat, for eksempel årlig helsekontroll, som kan virke forebyggende mot sykefravær.

– Jeg tror det er et stort behov for både private og offentlige helsetjenester her til lands. Jeg synes vi utfyller det offentlig helsetilbudet på en god måte, og takket være forsikringsordninger blir private helsetjenester tilgjengelig for stadig flere, sier Snekkerhaugen.