Nyheter
Slik ser sykehussenga og -rommet ut på Colosseum Mann.
Slik ser sykehussenga og -rommet ut på Colosseum Mann.

Første norske privatsykehus som opererer kreft

I mars 2018 åpnet Colosseum Manns første private sykehus i Oslo. Sykehuset er det første privatsykehuset i Norge som opererer kreft, og som gjør det ved hjelp av robotteknologi. Et annet viktig verktøy for sykehuset er HelseMail.

Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland klippet snoren og foretok den formelle åpningen av det nye sykehuset, som i utgangspunktet var en urologisk klinikk. Det nye sykehuset ligger i Colosseum Senter på Majorstuen.

– Vi har fire sengeplasser og planlegger å bygge oss gradvis opp med vårt nye operasjonstilbud, forteller klinikksjef og sykepleier Veronika Katrin Andreassen i Colosseum Mann.

Fra klinikk til sykehus

Hun har vært med siden det private helsetilbudet ble etablert for snart fire år siden. Da het det først Prostataklinikken, hvilket etter hvert ble noe upresist da det utredet og behandlet flere ulike urologiske sykdommer, ikke kun de som var knyttet til sykdom i prostata.

– I tillegg så vi at det var et behov for et privat sykehus som kunne tilby operasjoner av spesielt prostatakreft. På grunn av at vi tidligere utredet foran operasjon og også hadde oppfølgingen, så vi at det årlig var rundt 200 norske pasienter som via helseforsikring eller andre ordninger lot seg operere i utlandet.

Andreassen forsikrer at tilbudet som har vært gitt fra spesielt tyske og svenske sykehus til norske pasienter har vært godt, men at ledelsen ved Colosseum Mann ser to åpenbare utfordringer som gjør at de ønsket å bygge opp et tilbud i Norge, slik at pasienter kan få behandlingen privat her.

– Det ene er risikoen for antibiotikaresistens og at praksisen med antibiotikabruk kan være mindre restriktiv på utenlandske sykehus, men den aller største ulempen med å velge operasjon i utlandet er at Norsk Pasientskadeerstatning ikke gjelder der. Så om du er uheldig og pådrar deg en skade eller at det skjer et uhell i forbindelse med operasjonen, har du altså ingen rettigheter kontra om det samme skulle skjedd i Norge, forklarer Andreassen.

Colusseum-Mann-Apning_Zervos_1135-med

Under åpningen av det nye private sykehuset ble gjestene vist rundt, blant annet i operasjonssalen.

Trekker fram HelseMail

Sykehuset er fremoverlent og leter stadig etter teknologi som kan gjøre deres tjenester både tryggere, bedre og raskere enn både konkurrenter og offentlig helsetjeneste.

I den forbindelse trekker hun fram HelseMail fra CSAM Arcid som et viktig element.

– HelseMail har vist seg å være et genialt verktøy for vår del. Vi benytter det både i ekstern kommunikasjon med forsikringsselskap eller sykehus i utlandet, og internt mellom våre egne avdelinger, sier Andreassen.

Nå utveksler de timeforespørsler, epikriser, andre journalnotat eller annen pasientsensitiv informasjon over nett på et øyeblikk, og Andreassen er spesielt glad for hvor raskt det var å få satt opp systemet.

– Da vi skulle få det installert i Sarpsborg var vi i gang i løpet av en halv dag, og så er det særdeles enkelt å ta i bruk.

Hun forteller at Colosseum Mann i utgangspunktet ble oppmerksom på epostløsningen via et helseforsikringsselskap, og at de har svært god nytte av det.

– Jeg vet faktisk ikke hva vi ville gjort om vi ikke hadde hatt HelseMail. I praksis vet vi ikke av noe bedre og raskere alternativ akkurat nå, sier Andreassen.

Vokser

Colosseum Mann planlegger ekspansjon ut over avdelingene på Majorstuen, Veitvet og Sarpsborg.

– Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen urologi for menn, og om du snur M-en i logoen vår CM, vil du få en W, noe som åpner for et tilbud også for kvinner, sier klinikksjefen. 

Colosseum Mann ønsker å være et supplement til den offentlige helsetjenesten, og altså gi de som allerede velger utlandet et norsk alternativ.

– Målet er selvsagt også å få en avtale med det offentlige som gjør at vi også kan være en del av ordningen med fritt sykehusvalg. Vi er allerede leverandør for Fritt Behandlingsvalg på en rekke urologiske behandlinger, opplyser klinikksjef Veronika Katrin Andreassen.

Colusseum-Mann-Apning_Zervos_1115-med

Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland åpnet sykehuset. Her gratulerer han daglig leder ved Colosseum Mann, Ole Mjåtvedt. Bak dem står gründer Gard Lauvsnes.  Foto: Christian Zer