Nyheter
Brystkasse
Pasienter som vil sjekke egne røntgenbilder kan enkelt logge inn via PACSonWEB, og få tilgang til dem.

Først i Skandinavia med PacsOnWeb

ACSAM Arcid AS har inngått avtale med Dobco Medical Systems i Belgia, om å forhandle applikasjonen PACSonWEB i Skandinavia. Applikasjonen lagrer røntgenbilder i «skyen» slik at både fastleger, spesialister og andre som trenger tilgang får se bildene ved å logge seg inn via nett. Dette gjelder også pasientene.

– Vi er stolte over å kunne presentere dette produktet til våre kunder i Norge og Norden. PACSonWEB forenkler tilgangen til røntgenbilder og erstatter en kommunikasjon som tidligere har gått via CD og DVD-er i posten, sier daglig leder Svein-Harald Utgård i CSAM Arcid AS.

Totrinns autorisasjon

PACS står for «Picture Archive and Communication System» og er en betegnelse som brukes for digital røntgen. I et PACS-system blir røntgenbildene generert, lagret og distribuert digitalt. Ved å legge til OnWEB er tjenesten selvforklarende. Bildene som genereres, lagres i en egen digital sky på nettet som behandlere eller pasienten selv kan få tilgang til. Tilgangen krever to-trinns autorisasjon, tilsvarende den man benytter når man for eksempel logger seg inn i nettbanken.

CSAM Arcid, som har som har sin spisskompetanse i å effektivisere kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten, ble oppmerksom på denne belgisk utviklede løsningen allerede i 2016 og er glad for at avtalen med Dobco allerede er på plass.

– Vi forhandlet tidligere en tilsvarende løsning vi kalte WebTris, som var en løsning mange fastleger benyttet seg av og var glade i. PACSonWEB er den moderne versjonen av denne løsningen, og tar selvsagt hensyn til både Normen for informasjonssikkerhet og GDPR. Den er helt trygg og er fullt lovlig å bruke i henhold til norske og europeiske regler, sier Utgård.

I dag får pasienter som ønsker det produsert røntgenbildene sine på en CD/DVD.

– Med PACSonWEB har de tilgang til bildene i skyen. Dette gir pasientene en mye enklere, sikrere og bedre løsning. De risikerer ikke å miste eller rote bort CD’en, og de kan selv bestemme hvem andre de ønsker skal få se på bildene uten å sende disse fysisk per CD/DVD.

Etter hvert som teknologien har skutt fart, blir det stadig sjeldnere å få tak i en PC med CD-stasjon. I tillegg er det tidkrevende og dyrt å produsere og sende ut disse CD’ene.

49.500 pasienter per måned

Det belgiske selskapet Dobco ble etablert i 2011 og har utviklet PACSonWEB og RISonWEB. Per dato har de 188 kunder på de ulike løsningene i fem land. De håndterer 4,6 millioner radiologiundersøkelser i året og har i øyeblikket 22.300 leger som benytter løsningen, ved siden av at 49.500 pasienter logger seg inn hver måned for å se egne røntgenbilder.

Undersøkelser viser at om lag 52 prosent av alle fastleger henter fram røntgenbilder for enten å kontrollere de selv eller forklare funnene som er gjort til pasienten. Røntgenbilder er også verdifulle for andre spesialister som deltar i videre oppfølging av pasienten. For eksempel fysioterapeut, kiropraktor eller andre.

Tidligere var disse avhengig av å få slike CD’er via pasienten eller bestille selv om bildene var viktig for å kunne gi videre god oppfølging.

Nå er altså alt tilgjengelig via skyen, forutsatt at røntgeninstituttet eller sykehuset som har foretatt undersøkelsen har gjort den tilgjengelig via PACSonWEB.

CSAM Arcid har allerede fått sine første kunder på PACSonWEB, og er tydelig på at de mener både utbredelsen og behovet for tjenesten vil øke med årene.

– Dette er en løsning som virkelig bidrar til å gi pasienten mer makt og innflytelse på egen behandling, og er noe alle sykehus egentlig burde ha, mener Svein-Harald Utgård.

Pacs2
Dobco Medical Systems fra Belgia har utviklet løsningen PACSonWEB som gjør det enklere for pasienter å holde seg oppdatert om egen helsesituasjon.