HelseMail
HelseMail er nå oppgradert til versjon 2.0. Hovedendringen denne gang er at programvaren er blitt lettere å oppgradere med endringer som følge av lovkrav eller kundeønsker.
HelseMail er nå oppgradert til versjon 2.0. Hovedendringen denne gang er at programvaren er blitt lettere å oppgradere med endringer som følge av lovkrav eller kundeønsker.

HelseMail – forberedt for GDPR

HelseMail versjon 2.0 er på vei ut til kundene.

– Det vi først og fremst har gjort med denne versjonen er at vi har gjort det enklere og raskere å oppdatere HelseMail. Tidligere har vi måttet reise fysisk ut til hver kunde. Nå kan vi sende oppgraderingen direkte til kundens server, som da synkroniserer oppdateringen med sine klienter som er tilknyttet HelseMail, forklarer Jørn Christian Bergum.

Hele prosessen er dermed betydelig mer automatisert, og betyr i praksis at det blir enklere å gjøre hyppige oppdateringer vedrørende både regler, lovkrav og kundeønsker.

– Den nye personvernlovgivningen (GDPR) trer som kjent i kraft neste år, og vi ønsker å møte kundene med muligheter for raske endringer og tilpasninger mot en fremtid med fokus på pasientsikkerhet, sier Bergum.

Laster inn selv

For sluttbrukeren fortoner selve oppgraderingen seg kun som en påminnelse ved oppstart av HelseMail-klienten.

– Du får beskjed om at du kjører på en gammel versjon av HelseMail, og anbefaling om å oppdatere. Hele avbrekket tar maks ett minutt, så kan du fortsette med en ny HelseMail-versjon, sier Bergum.

I denne nye versjonen er det lagt inn en rekke forbedringer. Noe etter ønske fra ulike kunder, og noe som følge av The General Data Protection Regulation (GDPR) som trer i kraft i EU og også i Norge fra og med 25. mai 2018.

Kan slettes helt

Sist EU gjorde noe med sin personvernlovgivning hadde en eneste prosent av borgerne i EU tilgang til internett. Med årene har internett blitt allemannseie og teknologien gjort kvantesprang i forhold til mulighetene for å overvåke og analysere den enkeltes bruk. Med lovverket som kommer nå blir det betydelig flere rettigheter for borgere av EU og EØS-området hva angår personvern, for eksempel skal man få mulighet til å slette all informasjon som er lagret. Alle som lagrer personopplysninger i noen form, vil oppleve at de får nye regler å forholde seg til.

For helsetjenesten og selskap som leverer tjenester innen helse, trenger ikke endringene å bli gigantiske, forutsatt at man allerede følger det strenge lovverket i Norge tilknyttet personvern og sensitiv informasjon. Mange flere vil bli pålagt å ha personvernombud, og det skal gjøres personvernkonsekvensvurderinger – ikke bare risikovurderinger.

Stortingsproposisjonen vedrørende GDPR er ikke kommet ennå, derfor er det viktig for programvare som HelseMail å være lettere tilgjengelig for oppdateringer. Særlovgivningen for Norge kan medføre endringer som utviklerne av HelseMail må kunne få på plass så raskt som mulig, hvilket det er tilrettelagt for i versjon 2.0.  Ansvaret for å ha alt i orden ligger hos den enkelte bedrift, og det kan medføre til dels betydelig økonomisk straff å ikke følge lover og regler tilknyttet GDPR.

Kan selv administrere Plug-in

En annen nyhet ved denne versjonen er at kunden selv kan installere ønsket tilleggsfunksjonalitet i form av Plug-ins.

– Vi har en egen fane for administrering av plugins. Administrator får opp en liste over tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet, og kan selv plukke ut og aktivere de som er ønsket i egen organisasjon, forklarer Bergum.

Nå kan man også ha HelseMail åpent i flere visningsvinduer samtidig. Du kan kun redigere i ett og ett vindu, dette av sikkerhetshensyn. Som følge av økt sikkerhet i løsningen er det nå også lagt inn en påloggingsbegrensning. Du får kun et begrenset antall forsøk, før du kastes ut.