HelseMail
Gunnar Kullmann
Gunnar Kullmanns «baby», HelseMail, har vokst seg stor. Her er han ved tavla som overvåker trafikken slik at HelseMail umiddelbart får beskjed om det oppstår forsinkelser eller andre driftsproblemer.

En million sendte HelseMail

I går passerte HelseMail en stor milepæl. Totalt er det nå sendt 1.000.000 HelseMail. Og alle er kommet trygt fram til mottaker!

‘– Babyen er blitt stor, konstaterer mannen som startet det hele, Gunnar Kullmann, i dag radiolog og fagansvarlig ved det private helsehuset Aleris. Han startet utviklingen av HelseMail helt tilbake i 2010, sammen med Natalia Walkowicz som fortsatt jobber med programvaren. HelseMail er utviklet på grunnmuren til transporttjenesten for teleradiologi som Kullmann hadde laget tidligere.

Fortsatt er HelseMail unik i verdenssammenheng, og har kunder både nasjonalt og internasjonalt. Kullmann startet utviklingen av programvaren fordi han så det enorme behovet for sikker, rask og ikke minst enkel samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten. De første kundene begynte å bruke HelseMail i 2012.

Forenkler samhandling

– Jeg synes det er utrolig morsomt at HelseMail har passert en million forsendelser, men hadde opprinnelig trodd at utbredelsen av HelseMail skulle gått fortere fordi det løser så mange problemer, sier Kullmann.

Utfordringen er at flere aktører i helsetjenesten må bli klar over at løsningen finnes, og deretter være med på den, for å kunne kommunisere enklere og sikrere.

I dag er det den private helsetjenesten, sammen med helseforsikringsselskapene, som for alvor har tatt løsningen i bruk, og der er til gjengjeld HelseMail blitt en avgjørende og sentral kommunikasjonsløsning. Ved hjelp av den kan aktørene gi sine kunder en fantastisk rask, og ikke minst sikker service.

– Og behovet for HelseMail er slettes ikke avtagende. Jeg kommer stadig over situasjoner og problemstillinger innen helsetjenesten som hadde løst seg veldig fort om samhandlende aktører kunne brukt HelseMail. Men folk er fortsatt for lite klar over at løsningen finnes, mener Kullmann.

Kan sende ustrukturerte meldinger

Han ville i sin tid kalle HelseMail for «Mens vi venter», fordi han vet at det arbeides mye med elektronisk samhandling og meldingsutveksling i helsetjenesten. Men utbredelsen har tatt veldig lang tid, og foreløpig er det kun enkle, strukturerte meldinger for helt konkrete oppgaver som er på plass gjennom Norsk Helsenett. Fortsatt venter hele Helse-Norge.

– HelseMail er den eneste programvaren som lar deg sende ustrukturerte meldinger. Det vil i praksis si at du elektronisk via HelseMail lovlig kan sende alt det som i dag sendes per brev og i budbil. Ingen andre system lar deg sende alt fra svære MR-undersøkelser til enkle journaldokument lovlig over nett til hele verden. Kun HelseMail har denne funksjonaliteten, samtidig som den er godkjent etter Norges nasjonale Norm for informasjonssikkerhet, forklarer Jørn Christian Bergum i HelseMail.

Natalia

Rent teknisk er den unike norske programvaren innen helse-IKT utviklet av Natalia Walkowicz. Hun jobber fortsatt med HelseMail, og har nettopp levert versjon 2.0, som blant annet er tilpasset de nye reglene som kommer med GDPR.

Patentert løsning

Det som gjør HelseMail lovlig er at den benytter en egenutviklet og patentert transportagent som sørger for autentisering, pakking, kryptering, komprimering, distribusjon, prioritering og validering av informasjon og data. Hver juridiske enhet som sender og mottar HelseMail får tildelt egne krypteringsnøkler for å «låse ned» og «låse opp» informasjonen før og etter transport. Men alt dette skjer selvfølgelig helautomatisk. Funksjonaliteten for sluttbrukeren er lik et vanlig mailprogram, som for eksempel Microsoft Outlook.

– Alt dette vet HelseMail sine eksisterende kunder, og for dem er elektroniske forsendelser av sensitiv informasjon dagligdags og selvfølgelig, sier Bergum. Han håper rammeavtalen med Helse Sør-Øst vil gjøre utbredelsen av HelseMail større også i den offentlige helsetjenesten. Fordi HelseMail så umiddelbart, og til en lav kostnad, kan løse nesten alle kommunikasjonsbehov – på alle nivåer.

Han opplyser at det på en vanlig arbeidsdag nå sendes rundt 1500 HelseMail her til lands. Tallet øker etter hvert som nye juridiske enheter knytter seg til løsningen.